Meteen naar de inhoud

Teamontwikkeling


“Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.”
Patrick Lencioni

 

Teams to Results® is een doelgericht programma om effectieve teams te ontwikkelen die zich kenmerken door vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Verbonden teams vormen de basis voor een succesvolle organisatie.

Teams to Results is een jaartraject waardoor gewenste ontwikkelingen daadwerkelijk worden geïntegreerd in teams. Dit leidt tot duurzame resultaten voor de organisatie. Het programma pakt binnen teams de belangrijkste knelpunten aan die het behalen van optimale resultaten in de weg staan: gebrek aan vertrouwen, angst voor discussies en conflicten, gebrek aan betrokkenheid, geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en te weinig aandacht voor teamresultaten. Zodra deze knelpunten zijn opgelost, kunnen teams zich ontwikkelen tot een volwassen niveau. Dit leidt tot een inspirerende en efficiënte samenwerking, een open werkcultuur en optimale resultaten.

Teams to Results verbindt de strategie van de organisatie met de operationele planning en de individuele verantwoordelijkheid van de medewerkers. Duurzame team- en organisatieontwikkeling vereist aandacht voor de Ik-, Wij- en Het-kant van een team en de organisatie. Binnen het traject werken we uitgebreid aan deze drie dimensies.

Teams to Results start met een tweedaagse workshop waarin het team een plan maakt met hierin een heldere visie op het komende jaar. De visie bestaat uit de missie, identiteit, waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedragsafspraken en mondt uit in de tien belangrijkste resultaten die het team wil bereiken dat jaar. In elf opvolgsessies (waarvan zes door ons begeleid en vijf door de teamleider zelf) worden persoonlijke doelen op de team- en organisatiedoelen afgestemd, wordt het teamplan opgevolgd en worden inhoudelijke thema’s binnen het team aangegaan.

Teams to Results leidt tot:

  • Effectief functionerende teams waardoor het geheel als meer wordt ervaren dan de som der delen.
  • Een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke teamdoelen.
  • Leiderschap in co-creatie: denken en handelen vanuit en voor het geheel in plaats van alleen voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied.
  • Een gezamenlijke focus op die elementen die de grootste verbetering nodig hebben.
  • Constructieve en open onderlinge communicatie.
  • Effectieve besluitvorming en opvolgen van gemaakte afspraken.
  • Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en onderlinge afspraken.
  • Een regelmatige evaluatie van de voortgang en maatregelen om bij te sturen.
  • Een effectief opvolgsysteem voor blijvende resultaten binnen elk team.

In de uitvoer van Teams to Results werken wij samen met Organisults; voor meer informatie over Teams to Results, kijk hier.

N.B. Indien bij een verandertraject meerdere teams binnen een organisatie zijn betrokken, is het enorm waardevol om dezelfde methodiek in te zetten bij alle teams. Zo creëer je een gemeenschappelijk taal en een gemeenschappelijk referentiekader waarin de gewenste verandering vorm krijgt.

Voor vragen stuur een mailtje naar frietjhof@innervalues.nl